Vybíráte pro svoji novostavbu nebo rekonstrukci dodavatele oken a dveří? Ověřte si původ jím dodávaného zboží v databázi certifikovaných firem Zaručeně česká okna.

Jak získat certifikát

Výrobce či prodejce českých otvorových výplní, který má zájem o certifikaci Zaručeně česká okna, musí splnit základní požadavky pro jeho získání. Úspěšně certifikované firmy jsou následně průběžně monitorovány.

 

CertifikatCertifikát Zaručeně česká okna uděluje Asociace českých výrobců otvorových výplní

Základní podmínkou pro právo nosit certifikát Zaručeně česká okna pro výrobce či prodejce stavebních otvorových výplní je samozřejmě skutečnost, že daná okna či dveře jsou vyrobena v České republice. Tím se rozumí, že spojení rámů, okování a zasklení je provedeno v České republice. 

Proces získání certifikátu

Zájemce o získání certifikátu Zaručeně česká okna vyplní Žádost o získání certifikátu a Čestné prohlášení o tuzemském původu svých výrobků (ke stažení také níže na této stránce), který se samozřejmě zavazuje dodržet po celou dobu držení certifikátu a zaváže se k plnění dalších souvisejících podmínek. Těmi je například povinnost prokazovat se certifikátem vůči zákazníkům (například na vlastním webu, v katalogu, v cenových nabídkách apod.) či k případné úhradě nákladů za poskytnuté propagační předměty.

Proces přidělování certifikátu řídí Registrační komise zřízená AČVOV, která se řídí jednotnými pravidly uvedenými v platném Registračním řádu AČVOV. Přidělování certifikátu probíhá kontinuálně podle pořadí došlých přihlášek. Ihned po rozhodnutí Registrační komise je žadateli sděleno rozhodnutí a v případě kladného rozhodnutí je mu předán certifikát Zaručeně česká okna a bezplatná sada základních podkladů pro propagaci (loga, certifikát, ukázky použití certifikátu, design manuál v elektronické podobě).

Certifikát Zaručeně česká okna je duševním vlastnictvím AČVOV a na jeho udělení neexistuje právní nárok. 

Máte-li zájem získat bližší informace o možnosti získat certifikát Zaručeně česká okna, kontaktujte nás.

Podrobnosti

Dokumenty obsahující kompletní znění podmínek pro získání certifikátu Zaručeně česká okna (Registrační řád) a formulář Žádosti s čestným prohlášením (ke stažení ve formátu PDF):

Registrační řád AČVOV - Zaručeně česká okna  Registrační řád AČVOV - certifikace Zaručeně česká okna (PDF)

Žádost a čestné prohlášení - certifikace Zaručeně česká okna  Žádost a čestné prohlášení - certifikace Zaručeně česká okna pro rok 2021 (PDF)