Vybíráte pro svoji novostavbu nebo rekonstrukci dodavatele oken a dveří? Ověřte si původ jím dodávaného zboží v databázi certifikovaných firem Zaručeně česká okna.

Provozovatel

Projekt Zaručeně česká okna realizuje a spravuje Asociace českých výrobců otvorových výplní.

Asociace českých výrobců otvorových výplní, o.s., (AČVOV), je profesní a zájmové sdružení. Sleduje obecně prospěšné cíle a cíle k ochraně svých zájmů v oblasti využívání stavebních otvorových výplní.

K těmto cílům patří zejména šíření myšlenky využití kvalitních stavebních otvorových výplní jakožto efektivního nástroje na snižování energetické náročnosti, estetiky a kvalitního vnitřního prostředí budov. 

Dalšími cíli AČVOV jsou například:

  • Podpora zájmů členů při tvorbě a úpravách legislativního, správního prostředí a tvorby norem. Podpora výměny informací mezi členy k tomuto účelu.
  • Prosazování kvalitativního hlediska stavebních otvorových výplní na tuzemském trhu (např. tvorba nástrojů na podporu kvality, průběžný monitoring kvality na tuzemském trhu atd.) s cílem pomoci spotřebitelům v orientaci podle kvalitativních měřítek a podle původu.
  • Šíření osvěty směrem k laické veřejnosti a veřejné správě. K tomuto účelu AČVOV spolupracuje se sdělovacími prostředky a odbornými periodiky, vystupuje na veřejných fórech apod.
  • Spolupráce se všemi dalšími subjekty, které podporují úkoly a cíle AČVOV.
  • Členství v národních a mezinárodních organizacích zabývajících se využitím stavebních otvorových výplní.

 

Podrobnější informace naleznete na našem webu www.acvov.cz.